Organisatie en structuur

Starten met een vennootschap

3. Wat zijn de implicaties van de omvorming voor de belastingen?

3.2. Hoe wordt de overname fiscaal gezien behandeld bij uw vennootschap?

3.2.1. Hoe wordt de overname verwerkt in de boekhouding?

Uw eenmanszaak wordt bij uw vennootschap niet in zijn geheel geboekt als één investering, maar per actief, dus op dezelfde wijze als wanneer uw vennootschap de activa afzonderlijk zou aankopen.
De materiële en imm...