Organisatie en structuur

Starten met een vennootschap

7. Bijlagen

Algemene toelichting bij formulier I
Voorbeeld van een correct ingevuld formulier I
Modelstatuten comm.v