Organisatie en structuur

Werken met meerdere vennootschappen

17. Fiscale aspecten van intragroepsreorganisaties

17.13. Zetelverplaatsing binnen de EU

17.13.1. Continuïteit van de rechtspersoonlijkheid

Vanwege bv. spanningen met de plaatselijke overheid of het lokale vestigings- en personeelsbeleid kunnen vennootschappen besluiten tot de immigratie van hun maatschappelijke zetel naar ee...