Organisatie en structuur

Werken met meerdere vennootschappen

18. Fiscale aandachtspunten in geval van internationalisering

We worden er dagdagelijks aan herinnerd in de media: de mondialisering en globalisering van het bedrijfsleven stijgen exponentieel. De landsgrenzen waarbinnen ondernemers actief zijn, vervagen alsmaar meer. Gelet op die realiteit is de kans zeer groot dat uw bedrijf ook buiten België actief is of de opstart van buitenlandse activiteiten overweegt. De wijze waarop een onderneming haar activiteiten in het buitenland structureel organiseert, kan eveneens diverse vormen aannemen en zal vermoedelijk ook evolueren in de tijd.
Het is niet ondenkbeeldig dat uw bedrijf in het buitenland over een zgn. vaste inrichting beschikt. U hoeft daar overigens ...