Organisatie en structuur

Werken met meerdere vennootschappen

19. Impact van Controlled Foreign Corporation-wetgeving

Sedert boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2019 werd een zgn. Controlled Foreign Corporation (CFC)-wetgeving in de Belgische fiscale wetgeving ingevoerd. Aldus deed een nieuw artikel 185/2 WIB 92 zijn intrede. Deze nieuwe en zeer ingrijpende belastinghervorming is er gekomen onder impuls van de EU Anti Tax Avoidance-richtlijn van 12 juli 2016.
Voorheen kende België geen uitdrukkelijke CFC-wetgeving en dit is steeds een bewuste politieke keuze geweest. Immers, CFC-wetgeving is uitermate complex en houdt een substantieel risico op dubbele belasting in. Daarom kan zij een belangrijke rem zijn voor het internationale handelsverkeer en dus nadelig zijn voor België als investerin...