Organisatie en structuur

Werken met meerdere vennootschappen

20. Fiscale en sociaalrechtelijke behandeling van hr-aspecten bij internationalisering

Hierboven zijn we uitvoerig stil blijven staan bij de impact van een grensover­schrijdende activiteit op de fiscaliteit van de groep van vennootschappen. Hier­onder gaan we dan weer dieper in op de fiscale en de socialezekerheids­behandeling in hoofde van de betrokken medewerkers, incl. de bedrijfsleider.
We besteden onder meer aandacht aan de thematiek van de salary split die vaak toelaat het loon van een werknemer of bedrijfsleider die deels in het buitenland werkt, fiscaal te optimaliseren.