Organisatie en structuur

Werken met meerdere vennootschappen

20. Fiscale en sociaalrechtelijke behandeling van hr-aspecten bij internationalisering

20.3. Wanneer is een werknemer belastbaar in het buitenland?

Wanneer mag werkstaat belasten? Wanneer een werknemer een buitenlands beroepsinkomen geniet, is deze persoon daar in principe in zijn woonstaat (in casu België) over belastbaar aan progressieve tarieven personenbelasting.
Echter, conform de bepalingen van een dubbelbelastingverdrag mag ook de werkstaat dit inko...