Organisatie en structuur

Werken met meerdere vennootschappen

20. Fiscale en sociaalrechtelijke behandeling van hr-aspecten bij internationalisering

20.5. Wat op het vlak van sociale zekerheid?

Het spreekt voor zich dat in deze ook het aspect van de sociale zekerheid onder de loep genomen moet worden. Dit staat volledig los van de fiscale analyse.
Het risico bestaat namelijk dat socialezekerheidsbijdragen afgedragen moeten worden in meerdere landen. Tevens is het uiteraard de bedoeling dat de betrokken medewerker niet tussen de mazen van het net valt en dus alleszins in minstens...