Organisatie en structuur

Werken met meerdere vennootschappen

4. Waarom een gemeenschappelijke holding overwegen?

Het is typisch en gebruikelijk voor een groep van vennootschappen dat de diverse werkvennootschappen samengebundeld worden onder één gemeenschappelijke (pure of gemengde) holdingvennootschap. De aandeelhouder(s)-natuurlijke perso(o)n(en) is (zijn) dan op zijn/haar (hun) beurt rechtstreeks aandeelhouder van zo’n holdingvennootschap.

4.1. Zuivere vs. gemengde holding

Het onderscheid tussen een zuivere of een gemengde holdingvennoots...