Organisatie en structuur

Werken met meerdere vennootschappen

20. Fiscale en sociaalrechtelijke behandeling van hr-aspecten bij internationalisering

20.7. Wat als de fiscus vragen stelt?

Uit wat voorafgaat, blijkt zonder meer dat een salary split een fiscaal aantrekkelijk concept is. Immers, het nettoloon van de betrokken medewerker zal stijgen t.o.v. een situatie waarin de medewerker exclusief in België belastbaar is.
Bovendien dalen ook de algemene loonkosten van de werkgever omdat laatst­genoemde een minder hoge loonsverhoging moet toekennen om ...