Organisatie en structuur

Werken met meerdere vennootschappen

21. Hoe wil de OESO ‘oneigenlijke inter­nationale taxplanning’ ontmoedigen?

Wanneer we het onderwerp van de fiscale behandeling van grensoverschrijdende transacties aansnijden, moeten we zeker ook aandacht besteden aan het BEPS-actieplan van de OESO van 19 juli 2013. BEPS is met name de afkorting voor Base Erosion and Profit Shifting. Wat betekenen deze begrippen precies?
  • In het fiscaal jargon doelt de term ‘base erosion’ op de diverse manieren om een belastbare basis uit te hollen (of te ‘eroderen’) door middel van allerhande kostenaftrekken.
  • De notie profit shifting wordt d...