Organisatie en structuur

Werken met meerdere vennootschappen

22. Hoe sleutelmedewerkers op een fiscaal aantrekkelijke manier aan uw bedrijf binden?

22.14. Slotbeschouwing

Ook na de belastinghervorming van de regering-Di Rupo in 2012 blijven opties en warrants naar onze mening een fiscaal interessante verloningstechniek. Immers, de (weliswaar sedert 2012 opgetrokken) forfaitaire waardering van het belastbare voordeel van alle aard maakt dat de genieter niet op de door hem reële gerealiseerde meerwaarden op de onderliggende aandelen belast wordt, mits alle...