Organisatie en structuur

Werken met meerdere vennootschappen

24. Besluit

Uit wat voorafgaat, blijkt zonder meer dat de dynamische kmo oog moet hebben voor vele fiscale facetten en invalshoeken van allerhande mijlpalen die ongetwijfeld haar pad ooit zullen kruisen. Bijgevolg is het voor iedere aandeelhouder-bedrijfs­leider van een groep van vennootschappen zaak om het vizier zo ruim mogelijk af te stemmen en alle opties ter zake, zowel vanuit het oogpunt van opportuniteiten als vanuit het oogpunt van risicobeheersing, te willen belichten.
Als grootste gemene deler van fiscale trends die wij zowel in België als op wereldschaal de afgelopen jaren waarnemen, moeten we in deze absoluut wijzen op de volgende verscherpte focusgebieden:
  • Onder impuls van de OESO, en sterk ...