Organisatie en structuur

Werken met meerdere vennootschappen

5. Waarom en wanneer een interne-meerwaardetransactie overwegen?

Als de bedrijfsleider er om diverse operationele of strategische redenen de voor­keur aan geeft rechtstreeks aandeelhouder te zijn van één enkele holdingvennoot­schap (met daaronder het kransje van diverse werkvennootschappen), eerder dan rechtstreeks aandeelhouder te blijven van een veelvoud van allerhande werkvennootschappen, dan worden we geconfronteerd met het Belgische fiscale vraagstuk van de zgn. interne meerwaarden.
Wat houdt dit exact in en waar moet u als bedrijfsleider rekening mee houden?