Organisatie en structuur

Werken met meerdere vennootschappen

6. Boekhoudkundige consolidatie

Binnen een groep van vennootschappen stelt zich onvermijdelijk de vraag wanneer een boekhoudkundige consolidatie verplicht is. Voor de buitenwereld is de geconsolideerde jaarrekening immers een belangrijk instrument om de gang van zaken binnen een groep van vennootschappen te analyseren.
Boekhoudkundige consolidatie houdt in essentie in dat de boekhoudkundige resultaten van de diverse individuele groepsvennootschappen samen­geteld worden met als uitkomst één globale nettoboekhoudkundige staat op groeps­niveau.
Het is de bedoeling van een boekhoudkundige consolidatie dat er een geconsoli­deerde jaarrekening opgemaakt kan worden door een groep van vennootschappen waarbij alleen die b...