Organisatie en structuur

Werken met meerdere vennootschappen

7. Nut van consolidatie voor doeleinden van vennootschapsbelasting

Bij Wet van 25 december 2017 en met ingang van boekjaren die aanvangen op 1 januari 2019 heeft België (eindelijk) een belastingwetgeving met het oog op fiscale eenheid voor doeleinden van vennootschapsbelasting ingevoerd. Naar verluidt heeft de Belgische wetgever zich daarbij laten inspireren op de Zweedse belastingwetgeving.

7.1. Verschillende ‘types’ van fiscale eenheid op internationale schaal

Gedurende vel...