Organisatie en structuur

Werken met meerdere vennootschappen

8. Nut van een btw-eenheid

België was gedurende vele jaren geen land van fiscale consolidatie of fiscale eenheid. Het is immers pas vanaf 2019 dat er in België een fiscale eenheid voor doeleinden van vennootschapsbelasting ingevoerd wordt, zoals hoger beschreven.
Op btw-vlak is daar echter reeds ingrijpend verandering in gekomen sedert het KB nr. 55 van 9 maart 2007. Inderdaad, dit KB behelst de btw-regelgeving voor belasting­plichtigen die opteren voor een zgn. btw-eenheid om op die manier alle intragroeps­leveringen van goederen en diensten buiten het toepassingsgebied van de btw te houden.
Deze btw-wetgeving is in werking getreden met ingang van 1 april 2007.
Ook al is België lange ti...