Organisatie en structuur

Werken met meerdere vennootschappen

8. Nut van een btw-eenheid

8.3. Hoe wordt een btw-eenheid concreet geïmplementeerd?

Om een btw-eenheid te vormen, moet een van de toekomstige leden die handelt als vertegenwoordiger van de op te richten btw-eenheid een gemotiveerd verzoek indienen. Daartoe moeten de leden een lid aanwijzen dat de btw-eenheid zal vertegenwoordigen en waaraan ze een volmacht verlenen om het voornoemde verzoek bij de Btw-Administratie neer te leggen. Dit verzoek moet ingediend worden bij het btw-controlekantoor dat bevoeg...