Organisatie en structuur

Werken met meerdere vennootschappen

9. Impact van het werken met meerdere vennootschappen op de notionele-interestaftrek

Woorden schieten inderdaad tekort. Met de invoering van de notionele-interestaftrek (NI) in 2005 zijn we plotsklaps in een nieuwe fiscale wereld wakker geworden. Deze baanbrekende Belgische fiscale regelgeving was toen uniek in zijn soort en begint pas nu schoorvoetend navolging te krijgen in o.m. Zwitserland, Brazilië en Italië. Ze was ook aange­kondigd in Luxemburg (zij het dat de Luxemburgse fiscus om budgettaire redenen de invoering van een gelijkaardig regime tot nader order in de koelkast gestopt heeft).
Het feit te werken via een groep van vennootschappen – daar waar voorheen het bedrijf gevoerd werd via één enkele Belgische vennootschap – kan een...