Organisatie en structuur

Werken met meerdere vennootschappen

10. Noodzaak aan onderbouwde interne verrekenprijzen

Een van de belangrijkste ‘hot topics’ op het vlak van de (internationale) fiscaliteit is het vraagstuk van de interne verrekenprijzen.

10.1. Welke politiek van ‘agressieve’ verrekenprijzen viseert de fiscus?

Wanneer verschillende vennootschappen behoren tot eenzelfde groep kan de verleiding groot zijn om de winst – mogelijk op artificiële wijze – te verschuiven van een ‘hoogbelaste’ vennootschap naar...