Organisatie en structuur

Werken met meerdere vennootschappen

11. De commissionair-principaalrelatie (als voorbeeld van functionaliteit binnen de groep)

De structuur en organisatie van een groep van vennootschappen komt concreet tot uiting in haar waardeketen. Iedere schakel in deze operationele ketting heeft zijn specifieke rol te spelen. Het is onnodig te zeggen dat dit proces ook bron kan zijn van zgn. interne verrekenprijzen of prijsafspraken tussen gelieerde vennootschappen. Het is immers de aard van de activiteit van iedere groepsvennootschap, en haar risicoprofiel, die zal bepalen hoe de marge via de toegepaste verrekenprijzen aan de diverse groepsvennootschappen toegewezen zal worden.
Hierboven is reeds het belang, niet in het minst op fiscaal vlak, van kwalitatieve interne verrekenprijzen ...