Organisatie en structuur

Werken met meerdere vennootschappen

11. De commissionair-principaalrelatie (als voorbeeld van functionaliteit binnen de groep)

11.6. ‘Vaste inrichting’-risico voor de principaal

Uit wat voorafgaat, blijkt dat een principaal-commissionairsstructuur meestal op het getouw gezet wordt in een grensoverschrijdende context.
Het risico bestaat dat de buitenlandse principaal over een Belgische vaste inrichting beschikt als gevolg van de activiteiten in België door de commissionair ‘voor rekening van’ de principaal.</...