Organisatie en structuur

Werken met meerdere vennootschappen

12. Fiscale aspecten van intragroeps­bestuurders­mandaten en dienstverlening

Wanneer diverse vennootschappen tot een groep behoren, zullen ze vaak aan elkaar diensten leveren of een bestuurdersmandaat bij elkaar bekleden.
Hierna belichten we een aantal aspecten ter zake die daarbij vanuit fiscaal oogpunt extra aandacht verdienen.

12.1. Wanneer kwalificeren de ‘management­vergoedingen’ die de ene groepsvennootschap betaalt aan een andere groepsvennootschap als aftrekbare beroepskosten?