Organisatie en structuur

Werken met meerdere vennootschappen

13. Fiscale aspecten van ‘cashpooing’ en andere intragroepsfinanciering

Gelet op de turbulente tijden die we doorgemaakt hebben op de financiële markten en de ermee verband houdende ‘credit crunch’ staat dit adagium hoog in het vaandel van het thesauriebeheer van heel wat globale en lokale spelers. De techniek van ‘cashpooling’ is de afgelopen jaren populair geworden als middel om het thesauriebeheer op groepsniveau efficiënter en eenvoudiger te maken. Bovendien is cashpooling niet langer een privilege waar enkel de hele grote multinationals toegang toe hebben.
Inderdaad, dankzij de sterk toegenomen automatisering en het sterk drempel­verlagend prod...