Organisatie en structuur

Werken met meerdere vennootschappen

2. Wat als we geen kmo meer zijn?

Eens een vennootschap behoort tot een groep van vennootschappen, is de kans vanzelfsprekend vrij groot dat de vennootschap in kwestie niet langer kwalificeert als zgn. kleine en middelgrote onderneming (kmo). Dit kan verstrekkende fiscale gevolgen hebben. Inderdaad, de Belgische fiscale wetgeving bevat immers een aantal specifieke maatregelen die enkel weggelegd zijn voor een kmo.
Hierna bespreken we eerst op basis van welke criteria er beslist wordt of een bedrijf al dan niet als een kmo aanzien kan worden. Daarna analyseren we de relevantie van een kmo te zijn. Het voornaamste aandachtspunt zal hierbij vanzelfsprekend het fiscale aspect zijn.