Organisatie en structuur

Werken met meerdere vennootschappen

13. Fiscale aspecten van ‘cashpooling’ en andere intragroepsfinanciering

13.7. Vanaf 2019 30% fiscale ebitda thincap-regel in België

Bij uitvoering van de EU Anti Tax Avoidance-richtlijn (ATAD) van 12 juli 2016 is er in België vanaf 2019 een zgn. 30% fiscale ebitda thincap-regel. Deze thincap-regel, die we terugvinden in artikel 198/1 WIB 92, geldt zowel voor vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting in België als voor vaste inrichtingen onderworpen aan Belasting Niet-Inwoners/Venno...