Organisatie en structuur

Werken met meerdere vennootschappen

14. Fiscale aspecten van dividend­stromen binnen de groep

Een evident kenmerk van een groep van vennootschappen die gecentraliseerd is onder één gemeenschappelijke holdingvennootschap, is dat de operationele ­winsten in eerste instantie gerealiseerd worden door de diverse werkvennoot­schappen.
Deze vennootschappen betalen hierover, in België dan wel in het buitenland, de toepasbare vennootschapsbelasting waarna de winst-na-belasting desgewenst terug kan opstromen naar de holding.
De geijkte manier om dat te bewerkstelligen, is uiteraard door middel van een dividend­uitkering door een werkvennootschap aan de holding. Hieronder geven we dat schematisch weer: