Organisatie en structuur

Werken met meerdere vennootschappen

16. Wat met intragroeps-R&D en -IP?

België heeft de afgelopen jaren heel wat inspanningen geleverd om ons land fiscaal aantrekkelijk te maken voor R&D-activiteiten en intellectuele eigendom. Op deze manier wil ons land een competitieve positie bekleden t.a.v. andere Europese landen die evenzeer een fiscale politiek aan de dag leggen om zulke activiteiten aan te trekken. Zodoende gaat België de rechtstreekse concurrentie aan met pakweg Luxemburg, Frankrijk, Nederland, Ierland, Malta, Cyprus, het VK, enz.

16.1. Wereldwijde R&D-budgetten stijge...