Organisatie en structuur

Werken met meerdere vennootschappen

2. Wat als we geen kmo meer zijn?

2.3. Fiscale voordelen voor een kmo

Het ‘kmo-zijn’ heeft voor vennootschappen belangrijke fiscale implicaties. Daarom zullen we hierna de fiscale gunstmaatregelen voor kmo’s vanuit een pragmatisch oogpunt samenvatten en toelichten.