Organisatie en structuur

Verkopen van een vennootschap

2. Waardering van uw bedrijf: hoe bepaalt de koper de prijs voor uw bedrijf en hoe kunt u daarop inspelen?

2.1. Waarde is relatief: ‘value is what a damn fool will pay for it’

Ook al kunt u de waarde van uw bedrijf op verschillende manieren trachten te berekenen, het bekomen resultaat zal steeds benaderend zijn en niet noodzakelijk gelijk aan de prijs die u uiteindelijk zal krijgen.
Deze prijs zal niet alleen afhankelijk zijn van de verschillende assumpties die ook in de waardering aan bod gekomen zijn, maar zal voor een groot deel bepaald worden door de achterliggende drijfveren en objectieven van de kandidaat-kopers.
<...