Uw zoekopdracht aanpassen

Zoekresultaat

Er zijn 4151 resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 4151 resultaten
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Wat doet u met een vruchtgebruik dat afloopt?
  Uw vennootschap heeft het vruchtgebruik van een pand waarvan u de blote eigendom gekocht heeft. Dit vruchtgebruik loopt binnenkort af. Wat zijn de fiscale gevolgen voor uw bvba en uzelf als u het vruchtgebruik gewoon laat eindigen, het vruchtgebruik verlengt, of de blote eigendom aan uw vennootschap verkoopt?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Btw en belastingen betalen op herstelvergoeding?
  Ontvangt uw bvba een schadevergoeding van een leverancier of klant, dan moet daar geen btw op betaald worden. Hoe zit dat fiscaal ook alweer? En wat als u privé een bestuurdersvergoeding ontvangt voor uw gederfde inkomsten wegens ontslag? Op 21.05.2019 sprak het Hof van Cassatie zich daarover uit.
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Een gemengd pand beveiligen, hoe zit dat fiscaal?
  U wilt het pand van uw bvba, dat u tevens gedeeltelijk privé gebruikt, beveiligen tegen inbraak. Zijn de beveiligingskosten dan aftrekbaar, en heeft uw bvba dan recht op de investeringsaftrek (IA)? Wordt u daar in feite ook privé op belast?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Terecht verbouwd met 6% btw?
  U heeft pas de woning van uw bvba laten verbouwen met 6% btw, en ontvangt van de Btw hierover nu een vraag om inlichtingen. Waar gaat dat dan eigenlijk over en hoe gaat u daar het best mee om?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Fiscale brexit-gevolgen voor uw bvba?
  Zoals het er nu, half september 2019, uitziet, treedt het Verenigd Koninkrijk (VK) binnen enkele weken (31.10.2019), of hoogstens maanden, uit de EU. Welke fiscale gevolgen zal dit hebben voor uw onderneming?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Uw vennootschap sluit niet af op 31.12
  Uw vennootschap sluit niet af op 31.12..Wat met uw vennootschapsaangifte? Sluit uw boekjaar af op 31.12, dan moet uw aangifte vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2019 uiterlijk op 26.09.2019 ingediend zijn. Het is voor de indieningsdatum niet van belang wanneer de jaarvergadering gehouden is. Andere datum voor zgn. gebroken boekjaren. Onder aanslagjaar 2019 vallen ook alle boekjaren met een afsluitdatum van 01.01.2019 tot en met 30.12.2019. Om de uiterste indieningsdatum van de aangifte voor zulke zgn....
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Giften via PayPal fiscaal niet aftrekbaar?
  Giften via PayPal fiscaal niet aftrekbaar?..Belastingvermindering voor giften. Doet u privé een gift aan een erkende vereniging, dan krijgt u daarop een belastingvermindering van 45%. De gift moet wel minstens € 40 bedragen en de vereniging moet u een attest bezorgen. Niet altijd aanvaard? Tot nu toe aanvaardde de fiscus niet dat er attesten afgeleverd konden worden voor giften betaald via een online betalingsplatform (bv. PayPal) of een crowdfundingplatform. De gift moest rechtstreeks naar de rekening van...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Afschrijving bijkomende aankoopkosten?
  Afschrijving bijkomende aankoopkosten?..Bijkomende aankoopkosten? Doet uw bvba een investering, dan moet ze soms bijkomende kosten betalen. Denk bv. aan de notariskosten of de registratierechten bij de aankoop van een gebouw. Tot 31.12.2019. Grote vennootschappen zijn al lang verplicht om aankoopkosten van een investering mee af te schrijven met de investering zelf. Kleine vennootschappen mogen er echter ook voor kiezen om ze af te schrijven op een andere termijn dan de investering, of ze in één keer afschrijven...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Btw-formulieren 604 online indienen?
  Btw-formulieren 604 online indienen?..Btw-formulieren 604? Als u een nieuwe vennootschap opricht, moet u de aanvang van de activiteit melden aan de Btw met een formulier 604A. Als er later iets wijzigt aan de informatie in het formulier 604A, met een formulier 604B, en als de activiteit stopgezet wordt, moet u de Btw daarvan op de hoogte brengen met een formulier 604C. Vanaf 2020 alleen nog elektronisch. Momenteel zijn die formulieren nog op papier. U of uw gevolmachtigde (accountant of ondernemingsloket)...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Gevolg van laattijdige vennootschapsaangifte?
  Heeft uw vennootschap een ‘gewoon’ boekjaar (gelijk aan het kalenderjaar), dan moet uw vennootschapsaangifte voor aanslagjaar 2019 uiterlijk op 26.09.19 ingediend zijn. Wat als u te laat bent?
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 4151 resultaten

Verfijn resultaat

Hulpmiddelen

Data


  Thema's