Cijfers en tabellen

Forfaitaire beroepskosten

Bedrijfsleiders en meewerkende echtgenoten

Overzicht
(art. 51, tweede lid, 2° en 3° WIB):
Inkomstenschijf