Cijfers en tabellen

Voordelen van alle aard

Auto

Algemeen
Wie privé rijdt met een auto van de werkgever (voor werknemers) en/of van zijn vennootschap (voor zaakvoerders/bestuurders) wordt belast op een zgn. voordeel gratis auto (VAA auto).
Berekening van het voordeel
Het voordeel is gelijk aan 6/7 van de cataloguswaarde van de auto x een CO2-percentage x e...