Cijfers en tabellen

Sociale voordelen

Maaltijd-, sport-, cultuur- en ecocheques

Algemeen
Onder bepaalde voorwaarden worden maaltijdcheques, sport-/cultuurcheques en ecocheques beschouwd als een vrijgesteld sociaal voordeel.
Dit betekent dat ze niet belastbaar zijn in hoofde van de verkrijgers en niet (volledig) aftrekbaar in hoofde van degene die ze toekent.
We zetten de voorwaarden hieronder even op een rijtje samen me...