Cijfers en tabellen

Vennootschapsbelasting

Tarieven

Bron: art. 215 en 463 bis WIB 92
Aanslagjaar 2019 en 2020
Algemene tarieven
Gewoon tarief
29% + 2% crisisbelasting = 29,58%.
Verl...